Przygotowania do I Komunii św.

Przygotowanie do „Pierwszego pełnego uczestnictwa we Mszy świętej”

Rok szkolny 2018/2019